IDI Symposium 2013 NTNU home IDI Symposium

Viktige datoer

  • Foredragsinnmelding: 1. september
  • Påmeldingsfrist: 09. oktober
  • IDI Symposium: 11. oktober

Alumni

NTNU ønsker å holde kontakten med tidligere studenter og ansatte.

Meld deg inn som alumni ved NTNU og registrer deg i subalumnien til datateknikk og informasjonsvitenskap.

Tidligere symposium

Kontakt oss

Spørsmål og kommentarer kan sendes til symp@idi.ntnu.no.

Program

IDI / ITEM Symposiet arrangeres fredag 11. oktober 2013
i auditorium EL6 i Elektrobygget på Gløshaugen, Trondheim.

Tid Programpost Foredragsholder
09:45 Registrering m/kaffe og noe å bite i
10:15 Åpning v/dekan Geir Øien
instituttledere Letizia Jaccheri og Harald Øverby
10:30
 
Helse og velferdsteknologi
- muligheter for norsk IT-næring
Kjell Bratbergsengen
11:00
 
Smidige prosjekter i offentlig sektor
- selvmotsigelse eller ikke?
Astrid Nyeng
11:30
 
IKT muligheter og trusler Svein Knapskog
12:00 Lunsj
13:00
 
Telenor Digital Services Arild Haugen
13:30
 
MyCall - Veien fra grønnsakshandleren til prisvinner Hanne Løvstad
14:00
 
Kaffe og noe å bite i
14:30
 
Maskinlæring for optimalisering av parallell sannsynlighetsregning i grafiske modeller Ole Mengshoel
15:00
 
Utfordringer og nytte av romsystemer i nord Kjersti Moldeklev
15:30
 
Avslutning
17:00 UKA Revy og middag på Samfundet
 

Foredragsholdere

Svein Knapskog

Svein Knapskog vil holde et foredrag om IKT muligheter og trusler.

Diskusjon av muligheter og trusler som relaterer seg til ymse former for IKT sikkerhetsteknologi og -tjenester. Både teknologien og tjenestene har en hvit og en svart side, i den forstand at de kan implementeres for å oppfylle legitime krav til beskyttelse av informasjon for den enkelte bruker, eller i det noe større samfunnsmesssige bildet, tjenester i det godes tjeneste. På den andre siden kan sikkerhetsteknologien også benyttes som angrepsvåpen i cyberspace (kyberrommet?) av åpenbart kriminelle miljøer, eller som vi har blitt særlig oppmerksom på i det siste, til overvåkning i stor stil av vennligsinnede stater.

Svein Knapskog har en lang karriere som professor ved ITEM. Han har vært institutleder, og leder for SFF Quantifiable Quality of Service (Q2S) de siste fem årene fram til dette senteret ble avsluttet ved inngangen til 2013. Han forskningsområde er informasjonssikerhet, inkl. evaluering av IKT sikkerhet, instrusion detection and prevetion, trust managment, anvendt krypografi. Han var sammen med Kjell ekskursjonsleder for 88-kullet til Sofia Antopolis høsten 1986.

Ole Mengshoel

Ole Jakob Mengshoel vil holde et foredrag om Maskinlæring for optimalisering av parallell sannsynlighetsregning i grafiske modeller.

Grafiske modeller, for eksempel Bayes-nettverk, har mange anvendelsesområder. Dessverre kan sen beregning være et problem, spesielt hvis det er snakk om interaktive, sanntid, eller data-intensive applikasjoner som bruker grafiske modeller. Dette foredraget vil handle om forskning i grenseflaten mellom maskinlæring, statistikk, parallelle algoritmer, og grafiske modeller. Spesielt vil det fokusere på parallelle algoritmer for grafiske modeller implementert paa grafiske prosessorer (GPU), og hvordan vi har brukt maskinlæring til å optimalisere disse algoritmene.

Ole Jakob Mengshoel er professor ved CMU Silicon Valley. Han er Siv. Ing. fra IDT ved NTH i 1989, og holder en doktorgrad i databehandling fra University of Illinois, Urbana-Champaign fra 1999. Før han kom til CMU, var han forsker i SINTEF og Rockwell Scientific, og senere seniorforsker og område-leder hos RIACS (en forskningsorganisasjon som støtter NASA).

Arild Haugen

Arild Haugen kommer for å gi oss et innblikk i Telenors satsning på internett-tjenester gjennom sitt datterselskap Telenor Digital.

Arild er utdannet ved NTNU (1989). Siden 1991 har han jobbet innenfor ulike områder i Telenor, men fellesnevneren har vært strategi og produktutvikling. Siden 2012 har han hatt stillingen som Head of Regional Development Nordic and CEE i Telenor Digital.

Hanne Løvstad

Kjersti Moldeklev, seniorrådgiver ved Norsk Romsenter og prof. II ved Institutt for telematikk, vil gi et innblikk i Utfordringer og nytte av romsystemer i nord.

Da Meld. St. 32 (2012-2013) Mellom himmel og jord: Norsk romvirksomhet for næring og nytte ble lagt fram i april 2013 var det vel 25 år siden forrige stortingsmelding om norsk romvirksomhet. Den forrige meldingen resulterte i Norges medlemskap i den europeiske romorganisasjonen ESA. Norsk Romsenter fremmer og ivaretar Norges interesser i ESA og i EUs romprogrammer. I dag er EU en stor aktør innenfor bygging og drift av rominfrastruktur med satellittnavigasjonsprogrammene EGNOS og GALILEO samt jordobservasjonsprogrammet Copernicus.

Foredraget vil belyse hvorfor og hvordan romsystemer vil støtte oppunder Norges viktigste strategiske satsingsområde: nordområdene.

Kjersti startet sin karriere ved Teledirektoratets Forskningsavdeling, og jobbet med Internett som nettverksteknologi og strategisk utfordrer for teleoperatørene lenge før Internett ble allestedsnærværende. Etter 19 år innenfor Telenorsystemet med prosjekter innenfor forskning og strategi på ulike nivåer, åpnet det seg bokstavelig talt en ny horisont i arbeidet ved Norsk Romsenter. Fokus i dag er strategisk nytte og ytelse av satellittnavigasjon/kommunikasjon i nordområde.

Hanne Løvstad

Hanne Løvstad, direktør i MyCall, kommer til symposiet for å holde foredraget MyCall - Veien fra grønnsakshandleren til prisvinner.

Hanne Løvstad har ledet mobilselskapet MyCall (tidl. Lebara) siden 2008. Selskapet er i dag en del av Tele2s norske virksomhet hvor Løvstad sitter i ledelsen. MyCall er et av Norges mest flerkulturelle selskap og er i dag markedsleder innen internasjonal mobiltelefon i Norge.

Hanne har over 20 års erfaring fra telekom, nasjonalt og internasjonalt. Hun er utdannet ved NTNU (1988) og Norges Markedshøyskole (1992).

Astrid Nyeng

Astrid Nyeng, prosjektleder i Skatteetaten, kommer og holder et foredrag om Smidige prosjekter i offentlig sektor - selvmotsigelse eller ikke?

Foredraget gir et innblikk i hvilke utfordringer og styrker smidig tilnæring gir i et stort systemutviklingsprosjekt i Skatteetaten. Foredraget fokuserer på hvordan smidig kombineres med tradisjonell prosjektstyring for å få gevinstene med en smidig tilnærming.

Kjell Bratbergsengen

Kjell Bratbergsengen, professor ved Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap, kommer og snakker om Helse og velferdsteknologi - muligheter for norsk IT-næring.

I foredraget vil han diskutere trender og perspektiver på denne typen teknologi og hva den kan innebære av muligheter for innbyggerne, helse- og velferdssektoren og IT-næringen i Norge.

Kjell har en lang karriere som professor ved IDI, inkludert flere perioder som instituttleder og en som dekan. Hans forskningsområde er databaser, og i det siste har han særlig vært interessert i anvendelser av dette mot bioinformatikk og medisin.

De siste årene har han vært en sentral aktør i strategiarbeid med hensyn på utdredning av Helse- og velferdsteknologi som et satsningsområde for NTNU. Dette er et mangfoldig område med stort potensial både i helsesektoren og for privatpersoner.

Benytt denne sjansen til igjen å sitte i auditioriet når Kjell foreleser, meld deg på symposiet i dag.