IDI Symposium 2011 NTNU home IDI Symposium

Viktige datoer

  • Påmeldingsfrist: 12. oktober
  • IDI Symposium: 14. oktober

IDI Alumni

IDI ønsker å holde kontakten med tidligere studenter og ansatte.

Meld deg inn som alumni ved NTNU og registrer deg i subalumnien til datateknikk og informasjonsvitenskap.

Tidligere IDI Symposium

Kontakt oss

Spørsmål og kommentarer kan sendes til symp11@idi.ntnu.no.

Program

IDI Symposiet ble arrangert fredag 14. oktober 2011.

Tid Programpost Foredragsholder
09:45 Registrering m/kaffe og noe å bite i
10:15 Åpning (pdf) Guttorm Sindre
10:30
 
Accenture Technology Vision 2011 - The technology waves that are reshaping the business landscape (html)
[Teknologivisjonen]
Henrik Lund-Hanssen
11:00
 
DrillEdge - a CBR application for monitoring and knowledge management in oil well drilling. Frode Sørmo
11:30
 
Beslutninger under usikkerhet (pdf) Helge Langseth
12:00 Lunsj
13:00
 
Japan-opplevelsen, pluss alfa (pdf) Rune Sætre
13:30
 
Dataspill som datateknisk forskningsobjekt (pdf) Alf Inge Wang
14:00
 
MIRROR - verktøystøttet læring gjennom refleksjon på arbeidsplassen Birgit Krogstie
14:30
 
Kaffe og noe å bite i
15:00
 
Bruk av klassenotasjon for programvare i martim og energi markedet (pdf) Even-André Karlsson
15:30
 
Flaks - betydelig undervurdert... Arne Halaas
16:00
 
Avslutning
17:30 UKA middag og Revy på Samfundet
 

Foredragsholdere

Henrik Lund-Hanssen

Henrik Lund-Hanssen (Datateknikk 1986) kommer på IDI Symposium og snakker om Accenture Technology Vision 2011 - The technology waves that are reshaping the business landscape.

The Accenture Technology Vision for 2011 represents our look toward the future of technology. Technology trends are not isolated and are intimately intertwined with business and societal trends. Technology touches everyone in the modern world. It's no longer on the sidelines in a support role, but instead is driving business performance and enriching people's lives like never before. Just as the U.S. space program could not have put a man on the moon using conventional aviation technology, IT leaders and business executives cannot use yesterday's approaches to realize tomorrow's objectives. The Accenture Technology Vision for 2011 tells a story of discontinuous change.

Frode Sørmo

Frode Sørmo kommer til IDI Symposium for å snakke om DrillEdge - a CBR application for monitoring and knowledge management in oil well drilling.

The DrillEdge application uses a combination of pattern matching technologies and Case-Based Reasoning (CBR) to perform real-time monitoring of oil and gas drilling operation. It does this by recognizing symptoms in the data, and using CBR, continuously searches it case library to see if the current set of symptoms has led to problems under similar circumstances before.

The talk uses the accident on the Deepwater Horizon rig in Macondo prospect in the Gulf of Mexico last year as an example where symptoms of the accident could have been detected hours in advance by a system such as DrillEdge.

DrillEdge is developed by Verdande Technology, which is a spin-off company from IDI, NTNU.

Frode Sørmo graduated as a Dr.Scient. from IDI, NTNU in 2007. He has been with Verdande Technology since 2006, first as Lead Software Engineer and since 2008 as Chief Technology Officer. Verdande Technology has strong ties with IDI, not least through Prof. Agnar Aamodt, which was one of the founders of the company.

Helge Langset

Professor Helge Langseth (IDI) kommer på IDI Symposium og snakker om beslutninger under usikkerhet.

Foredraget gir innblikk i teknikker for å få datamaskiners hjelp til å ta vanskelige beslutninger, der beslutningsgrunnlaget er delvis skjult på grunn av ukjent eller usikker informasjon. Foredraget vil bruke et nylig utviklet system for anbefaling av filmer til å eksemplifisere problematikken.

Rune Sætre

Postdoktor Rune Sætre (IDI, Datateknikk 2003) kommer til IDI Symposium og snakker om Japan-opplevelsen, pluss alfa.

Rune jobbet fire år som postdoktor ved Universitetet i Tokyo. Pluss alfa har blitt brukt mange år i Japan, i betydningen inkrementell kreativitet: Når du kommer opp med en ny ide, så er det egentlig bare et oppkok av en gammel ide, pluss alfa.

Noen lærde i Japan ser på pluss alfa-konseptet som en måte å forstå hvordan Japanske artister og ingeniører arbeider, ved å raffinere hjulet istedenfor å finne det opp.

Store framskritt er gjort gjennom systematisk bruk av pluss alfa-tankegangen, og vi kan lære mye av å observere hva som allerede er gjennomført. Tenk for eksempel på hvordan du ved hjelp av Google kan stå på skuldrene til kjempene.

Birgit Krogstie

Postdoktor Birgit Krogstie (IDI, Datateknikk 1994) kommer på IDI Symposium og snakker om MIRROR - verktøystøttet læring gjennom refleksjon på arbeidsplassen.

MIRROR er et EU-finansiert forskningsprosjekt som skaper ny innsikt i hvordan teknologi kan brukes til å støtte læring gjennom refleksjon i arbeidslivet. En hovedidé i prosjektet er å utvikle løsninger som støtter læring der det av ulike årsaker ikke er mulig å tilby formell opplæring, og som utfyller slik opplæring. Prosjektet skal resultere i fleksible dataverktøy som støtter læring gjennom refleksjon på ulike typer arbeidsplasser.

Alf Inge Wang

Førsteamanuensis Alf Inge Wang (IDI, Datateknikk 1995) kommer på IDI Symposium og snakker om Dataspill som datateknisk forskningsobjekt.

Foredraget gir et innblikk i teknisk forskning på dataspill, forklarer hvorfor dette er et viktig forskningsfelt og identifiserer de viktigste forskningsutfordringer innen feltet. Foredraget vil presentere utvalgte resultater fra dataspillforskningen ved IDI de siste årene.

Even-André

Even-André Karlsson (Datateknikk 1986) kommer på IDI Symposium og snakker om Bruk av klassenotasjon for programvare i martim og energi markedet.

DnV har posisjonert seg i forkant av klasse-selskapene ved å ta frem en standard for programvare i maritim og energimarkedene. Dette har vakt stor interesse i markedet, og man ser en stor økning av disse tjenestene.

Arne Halaas

Professor Arne Halaas (IDI) kommer på IDI Symposium og snakker om Flaks - betydelig undervurdert...

IDIs mest profilerte gründer vil dele fra sin omfattende erfaring og filosofere rundt forhold som har betydning for suksess. Benytt denne sjansen til igjen å sitte i auditioriet når Arne foreleser, meld deg på symposiet i dag.