IDI Seminar 2009 NTNU home IDI Seminar

Oppsummering

Nyhet om IDI Seminaret 2009.

Bilder fra IDI Seminar 2009.

Meld deg inn som alumni ved NTNU og registrere deg i subalumnien til datateknikk og informasjonsvitenskap.

Program

Offisielt program for IDI Seminar 2009.

Viktige datoer

  • IDI Seminar: 09. oktober
  • Påmeldingsfrist: 07. oktober
  • Innsending av bidrag: 01. september
  • Tilbakemelding bidrag: 11. september

Invitasjon til bidrag

I over tre tiår har det strømmet kandidater og kunnskap fra Trondheim. Seminaret er en anledning til å sveipe over historien, trekke lærdommer og ikke minst forsøke å spå framtiden.

Vi inviterer deg til å bidra med et foredrag på 20 minutter innen et av emnene under, eller noe helt annet. Kunstneriske innslag er også velkomne:

Send et sammendrag på omtrent 200 ord til programkomiteen på epost: symp09@idi.ntnu.no. Husk å angi behov for presentasjonmedium som for eksempel bildeframviser, boblemaskin eller blandakor.

Frist innsending av sammendrag: 01. september 2009
Varsel om aksept av sammendrag: 11. september 2009

Programkomité