Program for NIK/NOKOBIT/NISK 2009

Konferansene, workshops og møter ble avholdt fra 23. til 25. november, 2009.

Mandag - 23. november

Sted: NTNU Realfagsbygget

09:00-10:00

Registrering m/kaffe

Registreringsdesk i vrimlerommet utenfor auditorium R9
10:00-17:00

Norsk AI Symposium

Arr: Norsk Forening for Kunnskapsteknologi.
Auditorium R9, Realfagsbygget
10:00-17:00

NISNet seminar: "IKT og informasjonssikkerhet: Forskning møter næringsliv."

Arr: SINTEF IKT, NTNU Inst. for telematikk, Dataforeningen.
Felles sesjoner i auditorium R5, Realfagsbygget. Gruppearbeid i R5, R92 og R93
11:00-12:30

Styremøte NIK

Møterom R91
11:00-12:30

Styremøte NOKOBIT

Møterom R90
12:30-14:00

Lunsj

Kjelhuset, NTNU Gløshaugen
14:00-17:00

Møte i Nasjonalt fagråd for informatikk

Møterom R91
14:00-17:00

Møte i Nasjonalt fagråd for informasjonsvitenskap

Møterom R90
15:15- 15:45

Kaffepause

17:30-19:00

Omvisning i IDI datamuseum

Oppmøte ved registreringsdesken kl 17:15
20:00-

Middag på Jonathan

Kjellerlokale på Britannia hotel, inngang til høyre ved hotellinngangen.

Tirsdag - 24. november

Sted: Britannia Hotel (oversiktskart)

08:00-08:45

Registrering

Konferanseavdelingen på Britannia Hotel
08:45-09:00

Åpning ved rektor Torbjørn Digernes, NTNU

Rom: Britannia Hall
09:00-10:00

Keynote:
Eric Monteiro, NTNU. Innføring av IKT i store virksomheter - Norske og internasjonale erfaringer. Sesjonsleder Jon Iden

Rom: Britannia Hall
10:00-10:30

Kaffepause

10:30-12:00

NIK: Systemutvikling (sesjonsleder: Andreas Prinz)

Rom: Britannia Hall
 1. Judith E. Y. Rossebø and Ragnhild K. Runde. Methodology for Model-Based Dynamic Composition of Services.
 2. Eva Burrows and Magne Haveraaen. Dependency-driven Parallel Programming.
 3. Martin Fagereng Johansen. Frameworks and Static-Semantic Analysis.

NOKOBIT 1: E-læring (sesjonsleder: Terje Fallmyr)

Rom: 9 - Myhre
 1. Judith Molka-Danielsen and Mats Deutschmann. Examining the Design of Learning Activities in Second Life through the Lens of Activity Theory. Diskutant: Hugo Norseth
 2. Birgit Krogstie. Do’s and don’ts of Instant Messaging in Students’ Project Work. Diskutant: Hallstein Hegerholm
 3. Wolfgang Leister, Truls Fretland and Ivar Solheim. Preventing Unwanted Communication in Digital Exams by Using Free Software. Diskutant: Frode Guribye

NOKOBIT 2: E-government (sesjonsleder: John Krogstie)

Rom 2: Anker Bache
 1. Erik Hornnes, Arild Jansen, and Øivind Langeland . Hvordan utvikle en åpen IKT-arkitektur for offentlig sektor? Diskutant: Carl Erik Moe
 2. Svein Ølnes. LOS - A Light-weight Approach to Public Sector Interoperability. Diskutant: Anna Mette Fuglseth
 3. Gustav Aagesen. Citizen-Centric Process Views for Government Service Provisioning. Diskutant: Ragnvald Sannes

NISK: Biometrics (sesjonsleder: Stig F. Mjølsnes)

Rom: 6 - Botten
 1. Patrick Bours and Hafez Barghouthi. Continuous Authentication using Biometric Keystroke Dynamics.
 2. Bendik Mjaaland, Patrick Bours and Danilo Gligoroski. Gait Mimicking - Attack Resistance Testing of Gait Authentication Systems.
 3. Bendik Mjaaland, Danilo Gligoroski and Svein Knapskog. Biocryptics: Towards Robust Biometric Public/Private Key Generation.
12:00-13:00

Lunsj

13:00-14:00

Keynote:
NOKIA Fellow Dr. Valtteri Niemi, NOKIA. New 3GPP security mechanisms and related lawful interception issues.

Rom: Britannia Hall
14:00-14:15

Kaffepause

14:15-16:15

NIK: Datateknikk (sesjonsleder: John Markus Bjørndalen)

Rom: Britannia Hall
 1. Rune Havnung Bakken, Bjørn Gunnar Eilertsen, Gustavo Ulises Matus and Jan Harald Nilsen. Semi-automatic camera calibration using coplanar control points.
 2. Heri Ramampiaro. Retrieving BioMedical Information with BioTracer: Challenges and Possibilities.
 3. Ivar Conradi Østhus, Lars-Petter Gunhildsberg Hansen and Poul Heegaard. Online Broadband Test Tools.

NOKOBIT: Kontrakter og anskaffelser / Systemer i primærhelsetjenesten (sesjonsleder: Svein Ølnes)

Rom: 9 - Myhre
 1. Randi Christine Vindegg, Anna Mette Fuglseth and Kjell Grønhaug. The potential and challenges of ECM systems: a conceptual analysis. Diskutant: Bendik Bygstad
 2. Carl Erik Moe. Theoretical foundations for analyzing procurement of IS in public sector. Diskutant: Gustav Aagesen
 3. Kirsti Berntsen and Gro Alice Hamre. Collaborating on medication in primary health care: Possible lessons from semi-electronic practices. Diskutant: Arlid Jansen
 4. Willy Dertz and Hallgeir Nilsen. ICT in Home Care Services: Understanding Motivation for Use and Competence. Presenteres av Carl Erik Moe, Diskutant: Lill Kristiansen

NISK: Attacks & Analyses (sesjonsleder: Patrick Bours)

Rom: 6 - Botten
 1. Geir Olav Dyrkolbotn and Einar Snekkenes. Modified Template Attack: Detecting Address Bus Signals of Equal Hamming Weight.
 2. Henning Siitonen Kortvedt and Stig Frode Mjølsnes. Eavesdropping Near Field Communication.
 3. Jørgen Blakstad, Rune Walsø Nergård, Martin Gilje Jaatun and Danilo Gligoroski. All in a day's work: Password cracking for the rest of us.
 4. Elin Sundby Boysen and Lars Strand. Security analysis of the SIP Handover Extension.
16:15-16:30

Kaffepause

16:30-18:00

NIK: Utviklingsverktøy- og språk (sesjonsleder: Arne Løkketangen)

Rom: 9 - Myhre
 1. Konstantinos Antonakopoulos and Gunnar Tufte. Possibilities and Constraints of Basic Computational Units in Developmental Systems.
 2. Terje Gjøsæter and Andreas Prinz. Preserving Non-essential Information Related to the Presentation of a Language Instance.
 3. Eyvind W. Axelsen and Stein Krogdahl. Pluggable Design Patterns Utilizing Package Templates.

NOKOBIT 1:Mobile systemer i helsevesenet (sesjonsleder Carl Erik Moe)

Rom: Britannia Hall
 1. Henrik Gundersen, Paul Martin Lello, Arnhild K Lindbach, Åsmund Skjerdal and Lill Kristiansen. Forstyrrelser ved bruk av trådløs telefon på sykehus: Forslag til forbedring. Diskutant: KirstiBerntsen
 2. Synnøve Tho. Andersen and Arild Jansen. Innovation in ICT-based health care information infrastructure.Diskutant: Judith Molka-Danielsen

NOKOBIT 2: ERP-systemer (sesjonsleder Kjell Ellingsen)

Rom: 2 - Anker Backe
 1. Ann-Kristin Elstad, Anna Mette Fuglseth and Kjell Grønhaug. CSFS for implementation of ERP systems:a literature review and critique.Diskutant: Terje Fallmyr
 2. Ondrej Zach. ERP system implementation in SMEs: a contingency theory perspective. Diskutant: Bjørnar Tessem
 3. 18:00 - Årsmøte Nokobit

NISK: Cryptography (sesjonsleder: Tor Helleseth)

Rom: 6 - Botten
 1. Anton Stolbunov. Reductionist Security Arguments for Public-Key Cryptographic Schemes Based on Group Action.
 2. Sigurd Eskeland. A Multi-Receiver Public Key Crypto System.
 3. Atle Mauland, Tord Reistad and Stig Frode Mjølsnes. Realizing Distributed RSA Key Generation Using VIFF.
20:00

Konferansemiddag

Speilsalen Britannia Hotel

Onsdag - 25. november

Sted: Britannia Hotel (oversiktskart)

09:00-10:00

Keynote: Architect Jon Bratseth, Yahoo!

Rom: Britannia Hall
10:00-10:15

Kaffepause

10:15-11:15

NIK: Informatikkfaget (sesjonsleder: Roger Midtstraum)

Rom: 9 - Myhre
 1. Kai A. Olsen. Informatikkfaget - vekst og fall.
 2. Edgar Bostrøm, Ola Bø, Dag Langmyhr and Terje Rydland. Hva er behovet for kompetanseheving hos IT-lærerne i dagens videregående skole?

NOKOBIT: Forskningsmetode og prosess (sesjonsleder Arild Jansen)

Rom: Britannia Hall
 1. Petter Øgland. Action research and design science research – more similar than dissimilar. Diskutant: Tor Larsen
 2. Bendik Bygstad. What is a business process? A cautious ontological investigation. Diskutant: Jon Iden

NISK: Voting Schemes (sesjonsleder: Danilo Gligoroski)

Rom: 6 - Botten
 1. Md. Abdul Based, Tord Ingolf Reistad and Stig Frode Mjølsnes. Internet Voting using Multiparty Computations.
 2. Md. Abdul Based and Stig Frode Mjølsnes. A Non-interactive Zero Knowledge Proof Protocol in an Internet Voting Scheme.
11:15-11:30

Kaffepause

11:30-13:15

NIK: Algoritmer (sesjonsleder: Arne Maus)

Rom: Britannia Hall
 1. Jon Rune Paulsen and Heri Ramampiaro. Combining Latent Semantic Indexing and Clustering to Retrieve and Cluster Biomedical Information: A 2-step Approach.
 2. Simon Jonassen and Svein Erik Bratsberg. Impact of the Query Model and System Settings on Performance of Distributed Inverted Indexes.
 3. Konrad Giæver Beiske and Jan Bjørndalen. Semantic Cache Investment.
 4. Mohamed El Ghami and Trond Steihaug. An Implementation of Interior-Point Methods Based on Kernel Functions for Linear Optimization.

NOKOBIT: Metode for utvikling og forvaltning (sesjonsleder Anna Mette Fuglseth)

Rom: 9 - Myhre
 1. Cornelia Brodahl. Erfaringer fra et metodologisk eksperiment med myk systemtenkning i et akademisk utviklingsprosjekt. Diskutant: Birgit Krogstie
 2. Petter Øgland. The game of software process improvement: some reflections on players, strategies and payoff.Diskutant: John Krogstie
 3. Jon Iden and Lars Langeland. Hva er de viktigste faktorene for å lykkes med innføring av ITIL? Diskutant: Kjell Ellingsen

NISK: Incident Management (sesjonsleder: Svein Knapskog)

Rom: 6 - Botten
 1. Finn Olav Sveen, Jose Maria Sarriegi and Jose J. Gonzalez. Incident Response and User Awareness.
 2. Finn Olav Sveen and Jose J. Gonzalez. Cascading effect affecting situational awareness in power cut failures.
 3. Jostein Jensen and Åsmund Ahlmann Nyre. SOA Security- An Experience Report.
13:15-14:30

Lunsj

14:30

Avreise