Trondheimsbilder

De nasjonale konferansene NIK, NOKOBIT og NISK ble holdt ved Britannia Hotel i Trondheim fra 23. til 25. november i 2009.

NIK

Norsk informatikk konferanse (NIK) er en veletablert nasjonal konferanse som tar opp teoretiske og praktiske temaer innen fagområdet. NIK er en felles arena for forskere og praktikere som er interessert i å utvikle kunnskap innen informatikk.

NOKOBIT

Norsk konferanse for organisasjoners bruk av informasjonsteknologi (NOKOBIT) er en veletablert nasjonal konferanse innen informasjonsvitenskap / informasjonssystemer som tar opp aktuelle temaer knyttet til utvikling, implementering og bruk av IKT i organisasjoner, samt samfunnsmessige problemstillinger ved IKT. Konferansen er en felles arena for forskere og praktikere interessert i å utvikle kunnskap innen fagfeltet.

NISK

Norsk informasjonssikkerhetskonferanse (NISK) er en nasjonal informasjonssikkerhets konferanse som tar opp teoretiske og praktiske temaer knyttet til fagområdet. Konferansen er en felles arena for forskere og praktikere som er interessert i å utvikle kunnskap innen feltet.