NAIS: Norwegian AI Society

 

Introduksjon:


Norsk Forening for Kunnskapsteknologi (Norwegian AI Society, NAIS) har ligget i dvale i noen tid. Vi ønsker med dette å blåse liv i foreningen igjen, og innkaller derfor til konstituerende stiftelsesmøte i Trondheim 23. NOVEMBER 2009.


Stiftelsesmøtet samlokaliseres med NIK 2009 (Norges Informatikkonferanse), som  holdes i Trondheim i perioden 23.-25. November, 2009.


Dette er spennende tider for oss som jobber i kunnskapsteknologi. Mye av teknologien er i en modningsfase,  og blir i økende grad benyttet i kommersielle systemer. Vår teknologi etterspørres også mer og mer i store internasjonale call for forskningsarbeid (e.g, 7. Rammeprogram i EU). For å styrke bevisstheten om og styrke samarbeidet mellom de ulike norske faggruppene som jobber med kunnskapsteknologi ønsker vi å etablere NAIS som en infrastruktur som kan forenkle nettverksbyggingen i Norge.


Program

Programmet finner du her [PDF]. Legg spesielt merke til at registreringen er fra 0900-1000, og at NAIS programmet starter fra klokken 1000. Symposiet holdes i rom R9, som er i på plan U1 i Realfagsbygget.


Vi har 19 presentasjoner i alt, og hver foredragsholder har 10 minutter til sin presentasjon (inkludert spørsmål).


Viktige datorer

  1. *Innsending av artikler : 16. oktober

  2. *Tilbakemelding : 23. oktober

  3. *Endelig versjon av artikler : 30. oktober

  4. *Symposium : 23. november
Program-komité:

  1. *Rune Havnung Bakken

  2. *Kyrre Glette

  3. *Odd Erik Gundersen

  4. *Anders Kofod-Petersen

  5. *Helge Langseth

  6. *Bjørnar TessemPåmelding:

Dersom du er påmeldt NIK/NOKOBIT/NISK kan du møte på NAIS uten å betale ekstra for dette. Husk dog å markere for dette ved påmelding. Er du allerede påmeldt til konferansen, og ønsker å delta på NAIS selv om du ikke krysset av for dette ved påmelding til NIK/NOKOBIT/NISK kan vi ordne opp i dette for deg dersom du sendes en beskjed til nais2009@idi.ntnu.no.


Dersom du IKKE er påmeldt NIK/NOKOBIT/NISK er prisen for deltagelse 1000 kr per deltager. Dette inkluderer proceedings, lunch, kaffe, og middag.


Påmelding skjer via denne linken. Bemerk at middag i NAIS-regi er en del av påmeldingen til NAIS, men arrangeres sammen med NIK. Man må derfor markere for deltagelse på NIKs middagsarrangement ved påmelding til NAIS derom man ønsker å delta på middagen.