IDI Symposium 2011 NTNU home IDI Symposium

Viktige datoer

  • Påmeldingsfrist: 12. oktober
  • IDI Symposium: 14. oktober

IDI Alumni

IDI ønsker å holde kontakten med tidligere studenter og ansatte.

Meld deg inn som alumni ved NTNU og registrer deg i subalumnien til datateknikk og informasjonsvitenskap.

Tidligere IDI Symposium

Kontakt oss

Spørsmål og kommentarer kan sendes til symp11@idi.ntnu.no.

Deltakeroversikt (44 totalt)

Påmeldte til IDI symposium 2011.

Fornavn Etternavn Studium Tilknytning
Ole Andreas Alsos Datateknikk 2005 Ansatt
Ketil Berg Datateknikk 1982 Alumni
Thor J. Bragstad Datateknikk 80 Alumni
Kjell Bratbergsengen Ansatt
Jostein Bruflot Datateknikk 1986 Alumni
Anders Christensen Datateknikk 1994 Alumni / Ansatt
Birger Christoffersen Datateknikk 1986 Alumni
Reidar Conradi Datateknikk 1970 Ansatt
Kai Torgeir Dragland Informatikk 2005 Alumni / Ansatt
Kai Olav Ellefsen Ansatt
Bjørn Gulla Datateknikk 1986 Alumni
Jon Atle Gulla Datateknikk 1988 Ansatt
Arne Halaas Datateknikk Ansatt
Svein-Olaf Hvasshovd Datateknikk 1990 Ansatt
Berit Irgens Datateknikk 1986 Alumni
Even-André Karlsson Datateknikk 1987 Alumni
Heine Kolltveit Datateknikk 2004 Alumni
Birgit Krogstie Datateknikk 1994 Alumni / Ansatt
John Krogstie Datateknikk 1991 Alumni / Ansatt
Anders Kroksæter Datateknikk 1987 Alumni
Helge Langseth Ansatt
Henrik Lund-Hanssen Datateknikk 1986 Alumni / Ansatt
Roy Lyseng Datateknikk 1982 Alumni
Jakob Sverre Løvstad Datateknikk 2004 Alumni
Eric Montiro Datateknikk 1987 Ansatt
Terje Rydland Informatikk Ansatt
Michael Sandøy Datateknikk 1986 Alumni
Olaf Schjelderup Datateknikk 1988 Alumni
Guttorm Sindre Datateknikk 1987 Alumni / Ansatt
Gleb Sizov Ansatt
Jo Skjermo Informatikk Alumni
Torbjørn Skramstad Ansatt
Espen Smith Datateknikk 1980 Alumni
Ellen Solberg Ansatt
Xiaomeng Su Alumni
Rune Sætre Datateknikk Alumni / Ansatt
Arne Sølvberg Ansatt
Birgit Sørgård Ansatt
Frode Sørmo Informatikk 2007 Alumni
Lene Thrap Datateknikk 1982 Alumni
Øystein Torbjørnsen Datateknikk 1986 Alumni / Ansatt
Eivind Voldhagen Ansatt
Alf Inge Wang Datateknikk 1995 Ansatt
Sverre Wichlund Datateknikk 1991 Alumni

Send en e-post til symp11@idi.ntnu.no dersom du ønsker å endre påmeldingsopplysninger.