IDI Seminar 2009 NTNU home IDI Seminar

Oppsummering

Nyhet om IDI Seminaret 2009.

Bilder fra IDI Seminar 2009.

Meld deg inn som alumni ved NTNU og registrere deg i subalumnien til datateknikk og informasjonsvitenskap.

Program

Offisielt program for IDI Seminar 2009.

Viktige datoer

  • IDI Seminar: 09. oktober
  • Påmeldingsfrist: 07. oktober
  • Innsending av bidrag: 01. september
  • Tilbakemelding bidrag: 11. september

Deltakere

Påmelding lukket

Påmeldingen til IDI Seminar 2009 er nå lukket.

Deltakeroversikt (115 totalt)

Påmeldte til IDI seminaret 2009.

Fornavn Etternavn Studium Tilknytning
Salah Ahmed Informatikk Alumni / Ansatt
Erik Albertsen Informatikk 2004 Alumni
Ketil Albertsen Datateknikk 1983 Alumni
Ole Andreas Alsos Datateknikk 2005 Alumni / Ansatt
Tore Amble Ansatt
Arne Arneson Datateknikk 1983 Alumni
Per Bakseter Datateknikk Alumni
Sigved Berdal Datateknikk 1985 Alumni
Ketil Berg Datateknikk 1982 Alumni
Trond Berntsen Datateknikk 1985 Alumni
Arne-Jørgen Berre Datateknikk 1984 Alumni
Richard Blake Ansatt
Martin Fuhr Bolstad Datateknikk 1983 Alumni
Thor Johannes Bragstad Datateknikk 1981 Alumni
Kjell Bratbergsengen Ansatt
Svein Erik Bratsberg Datateknikk 1989 Ansatt
Anders Bremer Datateknikk 1985 Alumni
Steinar Carlsen Datateknikk 1985 Alumni
Anders Christensen Ansatt
Reidar Conradi Datateknikk 1970 Ansatt
Tor Didriksen Datateknikk 1984 Alumni
Keith Downing Informatikk 1990 Ansatt
Kai Torgeir Dragland Informatikk 2005 Alumni / Ansatt
Jorunn Eggen Datateknikk 1984 Alumni
Håvard Eidnes Datateknikk 1985 Alumni
Anne C. Elster Ansatt
Arild Enevoldsen Datateknikk 1985 Alumni
Anne-Cecilie Fagerlie Datateknikk 1984 Alumni
Arne Dag Fidjestøl Ansatt
Cecilie Fløysand Datateknikk 2002 Alumni
Julie-Marie Foss Datateknikk 2005 Alumni
Aasmund Frøseth Datateknikk 1982 Alumni
Arne Halaas Ansatt
Marit Hamre Datateknikk 1983 Alumni
Torstein Heggebø Datateknikk 1983 Alumni
Vigdis Heimly Datateknikk 1983 Alumni / Ansatt
Lars Kristian Holme Datateknikk 1983 Alumni
Jon Ola Hove Datateknikk 1983 Alumni
Eivind Austad Hovet Informatikk 2004 Alumni
Berit Clausen Hovland Datateknikk Alumni
Bård Øyvind Hugaas Datateknikk 1984 Alumni
Peter Hughes Ansatt
Svein-Olaf Hvasshovd Datateknikk 1996 Ansatt
Letizia Jaccheri Datateknikk Ansatt
Oddmund Johannessen Datateknikk 1983 Alumni
Even Johansen Datateknikk 1983 Alumni
Tor Eivind Johansen Datateknikk 1985 Alumni
Bernt Marius Johnsen Datateknikk 1982 Alumni
Egil Johnsen Informatikk 1996 Alumni
David Kaasen Informatikk 2002 Alumni
Kristin Karlsen Ansatt
Ragnar Knarbakk Datateknikk 1984 Alumni
Håvard Kvernelv Datateknikk 1984 Alumni
Steinar H Kvitsand Datateknikk 1971 Alumni
Olav Kvittem Datateknikk 1977 Alumni
Dragana Laketic Alumni / Ansatt
Odd Arild Lehne Datateknikk 1984 Alumni
Ståle Lian Datateknikk 1982 Alumni
Mathias Lidal Datateknikk 2002 Alumni
Steinar Line Datateknikk 2000 Alumni
Borgar Ljosland Datateknikk Alumni
Sigve Mauritzen Datateknikk 1980 Alumni
Petter Merok Datateknikk Alumni
Jan Christian Meyer Datateknikk 2004 Alumni / Ansatt
Roger Midtstraum Datateknikk 1986 Alumni / Ansatt
Tor Øystein Molnes Datateknikk 1985 Alumni
Birger Morland Datateknikk 1980 Alumni
Muhammed Imran Mushtaq Datateknikk Alumni
Dag Syvert Mæsel Datateknikk 1984 Alumni
Lasse Natvig Datateknikk 1982 Alumni / Ansatt
Marit Natvig Datateknikk 1982 Alumni
Ola Nordal Ansatt
Inge Nordbø Datateknikk 1985 Alumni
Lars Ivar Næss Datateknikk 1985 Alumni
Jan Yngvar Olsen Datateknikk 1981 Alumni
Wilhelm Otnes Datateknikk 1980 Alumni
Jørgen Petersen Datateknikk 1983 Alumni
Thomas Pettersen Datateknikk 1985 Alumni
Aslak Raanes Ansatt
Rolf Rasmussen Datateknikk 1984 Alumni
Axel Rode Datateknikk 1985 Alumni
Leif Arne Rones Datateknikk Alumni
Terje Rydland Informatikk Ansatt
Olav Rød Datateknikk 1981 Alumni
Terje Rød Datateknikk 1983 Alumni
Stein Rørvik Datateknikk 1994 Alumni
Lillian Røstad Datateknikk 2002 Ansatt
Richard Sanders Datateknikk 1984 Alumni
Ola Sannes Datateknikk 1983 Alumni
Olaf Schjelderup Datateknikk Alumni
Gry Seland Ansatt
Guttorm Sindre Datateknikk 1987 Alumni / Ansatt
Jon Skandsen Datateknikk 1985 Alumni
Trond Skjesol Datateknikk 1975 Alumni
Espen Smith Datateknikk 1980 Alumni
Håkon Solbakken Datateknikk 1985 Alumni
Ellen Solberg Ansatt
Svein Stavelin Datateknikk 1980 Alumni
Ragnar Steiro Datateknikk 1984 Alumni
Gisle Stokke Datateknikk 1985 Alumni
Ingrid Strand Datateknikk 1985 Alumni
Per Jørgen Strand Datateknikk 1985 Alumni
Dag Svanæs Ansatt
Tore Sæter Datateknikk 1983 Alumni
Carl-Fredrik Sørensen Datateknikk 1991 Alumni
Birgit Sørgård Ansatt
Naimdjon Takhirov Informatikk Ansatt
Nils Andreas Thommesen Datateknikk 1994 Alumni
Lene Thrap Datateknikk 1982 Alumni
Hallvard Trætteberg Datateknikk 1990 Alumni / Ansatt
Olav Storli Ulvund Datateknikk 1983 Alumni
Mette Vestli Datateknikk 1985 Alumni
Sverre Wichlund Datateknikk 1987 Ansatt
Christian Wig Datateknikk 1983 Alumni
Trond Øian Datateknikk 1980 Alumni

Send en epost til www@idi.ntnu.no dersom du ønsker å endre påmeldingsopplysninger.